Tuesday, March 7, 2017

"KIBOT"


Hindi ligtas ang labi
sa halik ng buwan
gaya ng paghalik ng hamog
sa pisngi ng mga dahon
mamasa-masa ang lupa
sa hilamos ng umaga
nagmumumog ng panaginip
at mga alaala
ang nag-iinat na pag-asa.

Monday, March 6, 2017

A PIECE OF TALK


Ilatag sa hapag
ang init ng mga usapin
wala tayong hindi mapagkakasundo
kahit sugat-sugat ang ating mga puso
sa mga paghihinala
at mga maling akala
na tayo rin ang may gawa;
Huwag kang magtataka,
kinukuryente ang pagtitiwala
ng makakati ang dila
sa tahi-tahing kuwento't
gawa-gawang haka-haka
mandirigma tayong may isang salita
ang bala ng dila'y alingawngaw ng paglaya
mag-usap tayo nang payapa
mag-usap tayong may pagpapakumbaba
susi ang salita
sa kinakalawang na tanikala.

Sunday, February 19, 2017

"Bulag"

"Ang Pilosopiyang mata sa mata ay magdadala sa lahat sa pagkabulag"
                     
                                                                  Martin Luther King Jr.

Anong mahihita sa pagpikit?
kinakalabit ng dilim ang katinuan
nagbabantang agam-agam
sa masinsing kurot
     ng usisa at panimdim;
yabag ng takot ang mga alaala
sa maraming mukhang
     hindi makilala sa kulapol
     ng dahas at kamatayan.

Nakakabulag 
     ang pagkibit-balikat;
telong tumatabing
sa sulok ng mga mata
ang likhang drama
ng madugong eksena
ng pagkakamit ng hustisya;
nang-uusig ang konsensya
sa hugot ng mga huling hiningang
dinispatsa sa suspetsa
      at paghihinala;
umaatungal ang katarungan
sa paggulong ng mga ulo,
masangsang ang dugo
sa napapanis na laway
      ng mga atas at batas!
HUWAG KANG PAPATAY!
nakabaon ang pangil ng kamatayan
      kung madaling araw!

Monday, August 22, 2016

HUGIS BALA ANG BUTIL NG BIGAS

tamnan ng bala
    gutom na sikmura
solusyon ng gobyernong
    walang ipakain
    walang ipalamon
    sa bitukang nag-aalsa gutom;
sinungangang tingga
   sa bibig ng protesta
   ang nagpasambulat sa utak
   nagpasabog ng bungo
   nagpabulagta
   sa katawang umaamot ng awa,
   upang mairaos
   kalam at kalampag
   ng nagwawalang bituka.

mumo ng kanin
    ang basyo ng bala;
butil
     ng naghihingalong hininga
lumalanghap
     masangsang
     malansang amoy
     ng dugo at pulbura
nasa dulo ng gatilyo
    ang pulpol na sintido;
kampon ng balasubas
    na estado  
ang pagtratong di makatao
ng inutil na gobyerno;
'di malimusan ng bigas
     inuutas!
kamatayan
     sagot sa kagutuman
     ng bitukang nagbabarikada,
silang nagsasaka
silang nagpupunla
silang naglilinang
     ng natuyo
     nababaog na lupa
     ang pinaulanan ng bala...
walang habas
marahas;
     agunyas ang pagpulas
     ng mga katawang
    gustong makaiwas
sa punlong walang sinasanto
     walang sinisino!

niraratrat ng bala
katawang tumitindig,
pagkakawit-bisig
     ng paninindigang
     sumisigaw sa gutom
ang ibinabaon sa nakatutulig
na galit at paghihiganti!

naghuhugis bala na
    ang butil ng bigas,
nahihinog na
     ang natatanging oras
upang hilamusan ng dugo
     ang karit at araro!

Friday, August 28, 2015

Wika at Bayan... Ipaglaban!

Dinggin...
hinaing ng lahing
     binaon ng buhay,
may wika at bayang 
     pinaggutay-gutay,
pinagtiyap-tiyap
     ang puri at dangal
ng mga salaring
     harungas at hangal.

di ba't kahangalan
lantarang ibenta
    ating kasarinlan
at ipagahasa
     ang likas na yaman
sa dayong dayukdok
    na mamumuhunan
at magpakasasa
     sa kaban ng bayan
     ang linta't limatik
     sa pamahalaan!

anong saysay ng pag-unlad?
     pagkabansa'y malilimot
     at tuluyang itiwalag
nang malambat sa pangako
     ng ilusyon at pangarap!
harap-harapang
     pagpapanggap,
hayag-hayagang
     panglilinlang
sagad-sagarang
     kasinungalingan!
pinamukhang panloloko
pambibilog ng sintido
panggagago't panggagantso
lantarang pagyurak
    sa pagka-Pilipino

Pag-unlad bang matatawag?
wikang binabansot,
dilang kinakapon
sambayanang hilahod na
     sa tiyak na pagkagutom;
wikang pinapatay
bayang kinakatay
bansang inatado
     tinadtad ng buhay!

sa wika;
kaunlara'y masisipat,
ngunit wika pagkinitil
     huwad lamang ang pag-unlad
kapag wika'y yumayabong
      sambayana'y umuusad,
ang paghakbang ay pasulong
walang saysay ang makupad!
wikang watak-watak
bayang wasak-wasak
patak-patak na pangako
     ng biyaya ng pag-unlad!

dilang binusalan
nilolokong sambayanan
mamamaya'y may katwirang
     bumalikwas at lumaban!
salitang matatalas
utak na mapurol
kaunlara'y mapanlinlang
     sa dikta ng asong ulol!
soberanya ng bayan ko
     kung hayaang maulaol,
anong uring bansa tayong
     mas higit pa sa masahol!

Ipaglaban...
     Wika at Bayan
bawat isa'y may tungkulin
na magtasa ng katwiran;
Wika't Bayan... Ipaglaban!
ito na ang panahong
     bawat isa'y manindigan!
Filipino... Ipagtanggol!
      wika nitong lahing
      ang dangal ay kinulapol!

Pilipinas... bayang magiliw!
     dinaluhong ka nang gutom
     at labis na pagkabaliw!

Husto na...
      oras na...
      tama na...!
nasa atin ang pagpapasya!
mag-organisa...
     makisangkot...
           magsama-sama...
kawit-bisig tayong
     magmamartsa sa kalsada
     sisigaw tayong tinig ay iisa;
     wikang mapagpalaya,
     wika namin ay protesta
     huwag matakot!
     huwag matakot!
     makibaka!

Wednesday, February 18, 2015

Na sa'n silang Magigiting


na sa’n sila?
silang ang bingit ng hininga’y
ikinalso sa protesta
na ang tapang
ay sing init ng aspalto
ng kalsada,
nakikipaggirian,
nakikipagmatigasan,
nakikipagbanggaan,
prinsipyong
‘di matinag ng kung sino
paniniwalang
‘di matibag ng estado

na sa’n silang magigiting?
na sa’n silang ipinako
ang layunin
na makapaglingkod
na makapagmulat
na makapaghayag
sa masa’y masidhing
nagpapabalikwas;
upang magsulong at isulong
ang pambansang pagbabago;
kahit magbubo pa ng dugo
kahit sumabog pa ang bungo
sa pakikipag-angasan
sa pakikipagbangasan
sa pasistang estado;
walang sinisino
ang kanilang tapang
sa ngalan ng sinasabing
pambansang kapakanan!

na sa’n na ba sila?
na sa’n na nga silang naghahasik,
nagbibinhi ng butil
ng paghihimagsik;
na sa’n silang pumupungos
ng sungay ng demonyo?
upang maibsan ang kalbaryo
ng masang inginudngod
sa pagdarahop

ng mga manggagawang
baluktot na ang gulugod
ng mga magsasakang
alipin pa rin ng araro
ng mga estudyanteng
ginawang mangmang at bobo
mga pamilyang walang matirahan
mga biktima ng kawalang katarungan!
na sa’n na ba silang kumikilos
at nagpapakilos?
silang lagi’t lagi’y nariyan
pasulong kung humakbang
kolektibo kung lumaban
walang inaatrasan,
walang inuurungan

na sa’n na ba sila?
sa ‘sang panahon
ng pagdududa,
sa ‘sang panahon
ng pagdadalawang isip,
kanino’t saan  kami kakapit?
kung silang magigiting ay wala na;
isinanla ang tapang,
binusalan ng kuwarta,
umurong na ang bayag,
bumahag na ang buntot,
naduwag!
dahil ang prinsipyo
ay mayro’ng katapat
posisyon para sa disposisyon,
pera ang halaga ng dangal,
lahat ay mayro’ng kapalit
bayad-utang sa pananahimik!

na sa’n silang magigiting?
sa’n sila hahanapin?
kung tuluyang nagpalamon,
nagpakain,
sa bulok,
nakasusulasok na sistema;
ano’t bahagi na sila
silang dati ay kasama
ngunit ngayo’y kumukubra
ng paldo-paldong kuwarta
kumapal na ang bulsa
habang manhid ang konsenya,
tagabenta
ng pambansang kapakanan,
namuhunan ng talino at tapang
para lokohin ang bayan!
silang mga salanggapang,
silang prinsipyadong oportunista,
silang bolero ng masa;
magilas sa boladas
ng panlilinlang,
masterado ng kawalanghiyaan,
doktorado ng kasinungalingan,
sila na dapat na asahan
silang dapat na maglingkod
ang siya ngayong
nagngunguso
nanduduro
ng karapatan
ng kapakanan
ng masang dapat
pinaglilingkuran!

na sa’n silang  magigiting?
sila na bang lumulunok ng kahihiyan
sa pansariling kapakinabangan?
kung ganito na ang magiting,
ihatag,
ilatag
sa hapag ng pambansang piging
ang isang malawakang
pagwawasto’t pagtitining!

Sunday, January 18, 2015

Francisco: Organikong Banal


organikong kabanalan
o diyos naming mahabagin;
ang humipo sa puso
     ng maraming mga dukha,
kumalabit sa konsensya
ng naghahari-harian,
kumaldag sa dibdib
ng nagbabanal-banalan...
Francisco,
alagad ni Pedro,
buhay na bato ang puso mo
sa mga wala,
tagapastol ng nanlilimos
      na kaluluwa
ng mga pinagkaitan,
ng mga kinalimutan,
ng mga nakikiamot
sa kakapiranggot na piraso
     ng pag-asa...
isinusulong mo'y pagpapakumbaba
mamuhay sa kawan 
     ng mga aba
silang iilang mga pinagpala
upang maunawaan
upang maintindihan
ang landas na nilakaran
       ni Hesus
silang matagal nang 
      ibinabayubay sa krus,
nagpapasan ng kalbaryo
ng inhustisya at kahirapan,
silang lugmok
     sa kabusabusan,
danasin,
hinaing ng mga walang-wala
upang makita
upang madama
upang kumilos
upang mapaglimi ang kalooban
        ng mga naghihikahos
nang masundan kabanalan,
        ng Diyos nating manunubos
anong asta ng mga lobo
sa kawan ng mga tupa?
anong trato ng malakas
sa aming mga mahihina?
Santo Papa 
         Pastol ng mga Aba,
patawarin mo po sila,
basbasan mo po kami
kung dugo na ang iluha
        naming mga api!